Wizja artystyczna

W poprzednich moich rozważaniach na temat fotografii poruszałem już tematy inspiracji i kreatywności w fotografii, pora teraz zabrać głos na temat trzeciej strony twórczej to jest wizji artystycznej. Bez wizji w swoich fotografiach, choć doskonałych technicznie, tworzenie zdjęć stanie się produkcją zwyczajnych fotek. Dzięki temu pierwiastkowi tchniętymi w swoje prace,  fotografie stają się nośnikami pewnych idei, które to prace,  stają się dzięki temu wartościowymi dziełami. Sama wizja artystyczna może zostać zdefiniowana jako sztuka, dzięki której dostrzegamy w otaczającym nas świecie wszystko to co jest niewidoczne dla innych. To nasza indywidualna koncepcja na świat, intuicyjne pojmowanie rzeczy wokół nas, przekazanie spojrzenia na to wszystko poprzez swoją twórczość. Dokonuje się to, poprzez pracę twórczą,  robienie zdjęć, tych właśnie które ją urealniają. Jest to zamysł sam w sobie, na prezentowanie swoich koncepcji, pomysłów, tego właśnie „Twojego sposobu widzenie świata”. Przekazanie swojej wizji artystycznej w sposób klarowny, ciekawy, umiejętnie wyrażany za pomocą obrazów decyduje o sukcesie danego dzieła a tym samym i twórcy. Wizja to nic innego jak urzeczywistnienie inspiracji, ujęcie czegoś nieuchwytnego w ramy fotografii. Zdefiniowanie tych ram to najważniejsze wyzwanie, by móc je przetworzyć i zinterpretować. Trzeba poprzez realizację tego wszystkiego przekazać widzowi pewien komunikat, pewną historię, wyrazić emocje, swój stan ducha, spojrzenie na świat otaczający nas i rzeczywistość lub swoje fantazje. Poprzez dobrze zaplanowaną realizację wizji, spełnienie powyższych uwarunkowań, a także na koniec krytyczne spojrzenie na to wszystko, możemy zainteresować dopiero widza naszymi pracami, naszymi wizjami i ich perfekcyjną realizacją…

This entry was posted in Utrwalam co maluje światło .... Bookmark the permalink.